Centrum Ringsberg.jpg
| Arbetsområden just nu | Innehåll

Arbetsområden just nu

Centrumskolan

I terminsstart har vi i alla klasser läst Pipliotek??? av Lorenz Pauli och pratat om vad ett bibliotek är.
Just nu har vi gult tema på Centrumskolan och då reser vi alla i tiden och skaffar oss ett historimedvetande. Det gula temat har en extra stark koppling till biblioteket i och med att historiska berättelser och källkritik ingår i detta tema. Alla klasser gör någon form av tidsresa inom detta tema.
F-klass - Skriftspråkets historia
Åk 1 - Tidslinjen
Åk 2 - 1900-talet - Barnens århundrade
Åk 3 - Forntiden
Åk 5 - Broar i världen

Ringsbergskolan

Åk 6-7 - Rapportskrivningen

Innehåll

Temalänkar
Lektionsupplägg
Alternativa lärverktyg
Instruktioner

Plan för skolbiblioteksverksamheten på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan.X