På biblioteket står böckerna upptällda i en speciell ordning. Det finns ett klassifikationssystem.
Det första du behöver göra när du kommer in på biblioteket är att ta reda på vilket system de har där, och hur det systemet fungerar.

På många bibliotek används ett system som heter SAB. Det systemet använder man på många bibliotek i Sverige.
Ett annat system som blir mer och mer vanligt i Sverige är Dewey.

På Centrumskolan och Ringsbergskolan i Växjö finns det ett eget system.
Ett klassifikationssystem för skolbibliotek.
Det systemet finns bara hos oss och på Gustavslundskolans bibliotek.
Enligt det systemet är böckerna sorterade så här: