Syfte | Ett halsband åt Viktor | Förvandlad | De andra sagornas bok | Den sovande och sländan | Enchanted

Syfte

Kursen Läshörnan har till syfte att arbeta mot följande kunskapskrav för betyg A i ämnet svenska för årskurs 9:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Ett halsband åt Viktor

Liksom helt magiskt.jpg
Vi läste "Ett halsband åt Viktor" från Mårten Melins novellsamling Liksom helt magiskt. I boken har huvudpersonen en hemlighet som man bara kan upptäcka om man läser mellan raderna. Vi stannade på sista sidan och eleverna fick fundera kring vad hemligheten kunde vara för något. Sedan läste vi berättelsen en gång till, men den här gången stannade vi upp varje gång författaren gav oss en ledtråd till hemligheten.

Förvandlad

Förvandlad.jpg
Till andra lektionen hade vi läst de första kapitlen ur Förvandlad. Boken har samma författare som den förra och även här finns det en hemlighet. Vi tränade ytterligare på att kunna se det som är dolt mellan raderna, och pratade också om Mårten Melin och var han kan ha fått sin inspiration ifrån. Vilka böcker, filmer, serietidningar eller musik kan han ha tagit del av för att komma på den här historien?

De andra sagornas bok

De andra sagornas bok.jpg
Till lektionen hade vi läst första berättelsen ur De andra sagornas bok av Emma Lundqvist. Vi jämförde berättelsen som dvärgen Guillermo berättar med den klassiska versionen av Snövit och de sju dvärgarna. Eller? Vilken är den klassiska versionen egentligen? Inte helt enkelt.
Efter det läste vi början av den andra berättelsen i boken där en prinsessa blivit bortrövad. Men av vem? Svaret finns mellan raderna...

Den sovande och sländan

Den sovande och sländan.jpg
Till lektionen hade vi läst ur Den sovande och sländan av Neil Gaiman. Vi använde en bokcirkelkortlek och några elever fick förebilda en bokcirkel på scen medan resten av eleverna fick vara publik och analysera vad som hände i bokcirkeln. Efter att vi bokcirklat om boken diskuterade vi gemensamt hur det gått, och sedan fick alla prova på att bokcirkla med korten.

Enchanted

enchanted.jpg
För att knyta ihop säcken kring hur verk bygger, modifierar och skapar nytt från andra verk tittade vi på Enchanted, en film som sprudlar av referenser och intermediala kopplingar till klassiska folk- och konstsagor.