länkar6.jpglänkar3.jpglänkar2.jpg
Värdegrund | Informationskompetens | Upphovsrätt | Bild | Biologi | Engelska | Fysik | Geografi | Hem- och konsumentkunskap | Historia | Idrott | Kemi | Matematik | Moderna språk | Modersmål | Musik | Religion | Samhällskunskap | Slöjd | Svenska | Teknik

Värdegrund

Värdegrund (1-3) (4-6)

Informationskompetens

Mediekunnighet - etik och säkerhet på nätet (1-3) (4-6) (7-9)
Informationssökning (1-3) (4-6) (7-9)

Upphovsrätt

Creative Commons (1-3) (4-6) (7-9)

Bild

Göra film (1-3) (4-6) (7-9)

Biologi

Året runt i naturen (1-3)
Kroppen (1-3) (4-6)
Biologisk mångfald (4-6)
Samlevnad och sexualkunskap (6-9)
Kretslopp (7-9)
Människokroppen (7-9)
Skogen (7-9)
Evolutionen (7-9)
Människan (7-9)
Sammanfattningar av människans evolution (7-9)
Hjärnan (7-9)
Ljudet och hörseln (4-6)
Ljuset och synen (4-6)

Engelska

Engelska (7-9)

Fysik

Rymden (1-3)
Elektricitet och magnetism (4-6)
Energi (4-6)
Astonomi (7-9)
Elektricitet och magnetism (7-9)
Elektronik (7-9)
Rymdskeppet jorden (7-9)
Ljudet och hörseln (4-6)
Ljuset och Synen (4-6)

Geografi

Kartan (1-3)(4-6)(7-9)
Världsdelarna (1-3)
Sverige (4-6)
Europa (4-6)

Hem- och konsumentkunskap

Hemkunskap (7-9)

Historia

1900-talet (1-3) (4-6)
Forntiden (1-3)
Vikingatiden(4-6)
Medeltiden (4-6)
Vasatiden och Stormaktstiden (4-6)
Stormaktstiden (4-6)
Högkulturerna(7-9)
Antiken - Grekland och romarriket(7-9)
Revolutioner (7-9)
Världskrigens tid (7-9)
1700-talet fram till vår tid (4-6)

Idrott

Idrott (7-9)

Kemi

Luft (1-3)
Vatten (1-3) (4-6)
Vi och våra livsmedel (7-9)
Råvara, produkt - och sen? (7-9)
Sura och basiska ämnen (7-9)

Matematik

Matematik (F-6)

Moderna språk

Franska (7-9)
Spanska (7-9)
Tyska (7-9)

Modersmål

Modersmål (1-3) (4-6) (7-9)

Musik

Musikhistoria (7-9)

Religion

Världsreligionerna (1-3) (4-6)
Islam (7-9)
Judendomen (7-9)
Kristendom (7-9)

Samhällskunskap

Familjer (1-3) (4-6)
Välgörenhet (4-6) (7-9)
Arbetsliv (7-9)
Demokrati och politik i Sverige (7-9)
Lag och rätt (7-9)
Världshandel och industiralisering (7-9)

Slöjd

Textilslöjd (1-3) (4-6) (7-9)
Trä- och metallslöjd (1-3) (4-6) (7-9)

Svenska

Läsa (1-3) (4-6)
Skriva (1-3) (4-6)
Tala (1-3) (4-6)
Böcker och bibliotek (1-3) (4-6)
Berätta (1-3)
Betydelsefulla författare (åk 6)
Kärlek (7-9)
Massmedia (7-9)
Sagor (7-9)
Mytologi (7-9)

Teknik

Trafik (7-9)