AltVerk1.jpgAltVerk2.jpgAltVerk3.jpg
Allmän information | Stöd och tips | iPad - Läsa | iPad- Skriva | iPad - Träna | Dator - Läsa | Dator - Skriva
Läsa kan man göra på flera olika sätt, man kan läsa med ögonen, öronen eller händerna. På den här sidan listar vi flera olika alternativa verktyg som kan vara bra att använda i skolarbetet när man läser eller skriver.

Allmän information

Självhjälp på vägen - Information och filmer kring olika funktionsnedsättningar. Gå in under nedsättningar och välj i menyn.
Logopeden i skolan - En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg
Åsså har jag dyslexi - Program om dyslexi från UR
Filmen om Fredrik - Film från Specialpedagogiska skolmyndigheten om dyslexi och alternativa lärverktyg
AV-Media Kronoberg kan du få stöd och råd kring alternativa lärverktyg

Stöd och tips

Myndigheten för tillgängliga medier har massor av talböcker som man kan lyssna på. För att få använda sidan behöver man ha någon sorts funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller koncentrationssvårigheter. Om du vill kunna ladda hem talböcker behöver du prata med bibliotekarien på din skola.
Legimus Här laddar du hem dina talböcker
Hur gör man?

Specialpedagogiska skolmyndigheten här kan man beställa anpassade läromedel som till exempel e-bok med eller utan ljud. Hittar man inte det man söker kan man ansöka om att få ett läromedel anpassat efter sina behov. Läromedlen kan inte lånas utan behöver köpas in av skolan.

Inläsningstjänst - här finns inlästa läromedel. De kan inte lånas utan behöver köpas in av skolan. Prata med speciallärare eller specialpedagog om någonting saknas på skolan.

Särnät - Särskolans nätverk i Sverige. Här finns tips och tricks kring elever i behov av särskilt stöd.
Appar för särskolan - Särnäts sammanställning av appar för särskolan

Kodknäckarna - Stöd för föräldrar och lärare till barn med dyslexi.

iPad - Läsa

Legimus - App för att läsa talböcker i iPad. Böckerna laddas ned direkt i appen.

Bluefire reader - App för att läsa e-böcker. I appen går det att göra texten större. Böcker kan du låna via stadsbiblioteket. Du behöver ha ett lånekort på stadsbiblioteket.

Claro Speak - App som kan läsa upp markerad text (talsyntes).

Tala markering - Inbyggd talsyntes som läser upp markerad text. För att aktivera tala markering går du in i inställningar - allmänt - hjälpmedel - tala markering sedan aktiverar du tala markering samt om du vill även markera ord.

iPad- Skriva

Skolstil - Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.

iA Writer - Ordbehandlare med utökat tangentbord. Inget distraherande "lull-lull".

Audionote - App som spelar in det som sägs samtidigt som du antecknar. Ljudinspelningen och dina anteckningar är synkade så du kan lätt navigera i din inspelning genom att klicka på orden i efterhand.

Soundnote - som ovan, men här kan du även rita bilder som även de blir synkade med din inspelning.

iPad - Träna

Bokstavspussel - använd de som redan finns eller gör helt egna bokstavspussel.
Stavningslek - I appen tränar man på att lyssna, ljuda och stava.

Dator - Läsa

Amis - Program som används för att läsa upp talböcker. Det kan du ladda ner via MTM:s hemsida

Vital är en talsyntes som kan göra läsning och skrivande enklare. Programmet kan läsa upp text från olika typer av färdiga dokument och hemsidor men även egna texter. Det går också att ladda ner talande tangentbord som ljudar medan man skriver. Det finns en länslicens på Vital och programmet kan laddas ner från AV-medias filserver (f.avmkr.se). Programmet är mycket enkelt att använda, bara att markera text och trycka på play eller börja skriva i ett vanligt Word dokument. Det finns även en manual här nedan som man kan läsa om man vill.


Online OCR - Vital kan bara läsa textfiler, inte till exempel scannade texter eller pdf-filer. Men på Online OCR kan man göra om bildfiler till textfiler. Ladda bara upp filen och välj språk så får du filen i word-format.

iReader är ett tilläggsprogram till webbläsare som tar bort alla störande saker på en sida. Den gör det lättare att koncentrera sig på att läsa texten. Vill du se exempel på hur det ser ut kan du titta på EnTillEn-bloggen
iReader för Google Chrome
iReader för Mozilla Firefox

Evernote Clearly är ett annat program som göra samma sak som iReader. En fördel med Evernote Clearly är att det fungerar på Wikispaces.
Evenote Clearly för Google Chrome
Evernote Clearly för Mozilla Firefox

Dator - Skriva

Talande tangentbord är ett program som gör bokstavsljuden när du skriver. När du skrivit färdigt ett ord läser Talande tangentbord upp ordet så att du kan höra om det låter rätt.

Stava Rex är ett rättstavningsprogram på svenska som är mycket bättre än den inbyggda stavningskontrollen i Word. Programmet öppnas automatiskt när man startar Word och lägger sig som en flik överst på sidan. På min dator heter fliken Oribi men Stava Rex kan också lägga sig under verktyg eller tillägg. Vi har länslicens på programmet och det går att hämta på AV-medias filserver (f.avmkr.se).

Spellright är ett rättstavningsprogram på engelska som fungerar på samma sätt som Stava Rex. Finns också att hämta på AV-medias filserver.