external image WUmKoOexternal image D8FtSPexternal image EyP1td
Läsa | Titta | Spela

Läsa

Litet klassiskt smörgåsbord - läs om personer, platser, begrepp och låneord hämtade från antiken.
Grekisk mytologi - läs om gudar och hjältar i den Grekiska mytologin.
SO-rummet - hitta massor med texter om Antikens Greklandoch Romarriket.
Arvet från antiken - läs om hur antikens kultur och idéer har påverkat vår värld än i dag.

Titta

Antikens kultur - film från ur.se om hur antikens kultur påverkar artister och konstnärer i dag. Finns det tillexempel spår av antikens kultur i dagens hiphop?

Spela

Vad kan du om romarriket - ett litet test från SvD om romarriket.