external image WHD8i9external image rgOHh8external image ugM3pO
1. Välj ämne | 2. Börja hos dig själv | 3. Fråga | 4. Sök | 5. Samla | 6. Skriv

1. Välj ämne

Du kan välja något av följande ämnen:

Något vilt djur i världen
Dinosaurier
Stjärnor och planeter
Havet
Vulkaner
Pirater2. Börja hos dig själv


Gör en tankekarta där du skriver ner allt du redan vet om ämnet.
Skriv inte hela meningar. Skriv bara stödord.
Använd en färgpenna.3. Fråga

Vad vill du veta mer om ditt ämne?
Skriv några frågor som du vill ha svar på.4. Sök

Leta fakta i minst en bok och på minst en internetsida.

Vilda djur i världen

http://varldens-djur.se/

Dinosaurier

http://www.ungafakta.se/lattlast/dinosaurier/
http://www.ungafakta.se/dinos/om/

Stjärnor och planeter

http://www.ungafakta.se/lattlast/stjarnorplaneter/
http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/

Världshaven

http://www.ungafakta.se/lattlast/varldshaven/
http://www.ungafakta.se/varldshaven/

Vulkaner

http://www.ungafakta.se/lattlast/vulkaner/

Pirater

http://www.ungafakta.se/lattlast/pirater/
http://www.ungafakta.se/pirater/5. Samla

Fyll på din tankekarta med nya fakta.
OBS! Bara stödord.
Skriv med en ny färg.
Glöm inte att anteckna källorna.6. Skriv