1900-talet3.png1900-talet1.png1900-talet2.png
| Vecka 9 | Vecka 10 | Vecka 11 | Vecka 12 | Vecka 13 | Vecka 14 | Vecka 17
I temat Barnens århundrade arbetar vi med både svenska, historia och samhällskunskap. Vi kommer att läsa skönlitteratur från de senaste hundra åren och fundera på vad som skiljer sig åt förr och nu. Vi kommer också att ställa frågor och försöka besvara dessa allteftersom.
Här nedan kan du läsa vad det står i kursplanerna om vårt arbetsområde.

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena, svenska och svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • analysera och kritiskt granska lokala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Undervisningen i de samhällsorienterade ämnena, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3 ska bland annat behandla:

 • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
 • beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

 • skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola
 • minnen berättade av människor som lever nu
 • hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder

 • informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn


Vecka 9

Nu påbörjar vi vårt histore- och samhällskunskapstema Barnens århundrade. Vi började med att samtala kring vad vi redan vet om de senaste 100 åren. Vi gjorde nedslag år 2014, år 1985, år 1955 och år 1925. År 2014 visste vi ganska mycket om. År 1985 var det många av elevernas föraldrar som var barn. Flera av eleverna kände också någon som var barn år 1955. Men år 1925 hade vi lite problem med. Det var inte så många som kände någon som är så gammal så att de levde år 1925. Vi kom fram till att om man ska komma ihåg hur det var då måst man vara nästan 100 år gammal.

Vecka 10

Den här veckan läste vi boken Ficktjuvar i Centrum av Helena Bross och Mattias Olsson. Vi funderade på vad i boken som var typiskt för vår tid, till exempel mobiltelefoner, att betala med betalkort och att tjejerna har kort hår och byxor.
Vi fick också en del frågor om vad som var lika och olika för 100 år sedan, till exempel:
Hade de poliser för hundra år sedan?
Hur såg kläderna ut för 100 år sedan?
Hur såg pengarna ut för 100 år sedan?

Vecka 11

Värsta prutten, Lolly! av Åsa karsin och Frida Arvidsson
Det fanns mycket att diskutera och fundera kring. Till exempel hur det kan komma sig att Lolly har två pappor och varför Lollys mamma bor i en annan stad. Lolly fick följa med mamma på en stor fin fest. Fick barnen göra det förr i tiden?

Vecka 12

Stina och Stortruten av Lena Andersson
Stina bor på en ö hos sin morfar på sommaren. Det liknar inte alls hur Lolly bor. Hos Stinas morfar är det nästan som förr i tiden men ändå inte. Morfar har elektricitet, det kan vi se för han har ett kylskåp. Men han har ändå massor med gamla saker. Varför har han det?

Vecka 13

Vem räddar Alfons Åberg? av Gunilla Bergström
Vi funderade lite på det där med toalett. Hur såg den ut för hundra år sedan? Hade man utedass?
Fanns det brevlådor förr eller hur fick man sin post? Cyklade brevbäraren med korgar?
Fanns det plåster? Sjukhus?

Vi fick också svar på frågorna angående 80-talet eftersom både bibliotekarien och klasslärarna var barn då.

Vecka 14

Sagan om Karlknut av Barbro Lindgren
Barnen reflekterade kring att bussarna såg annorlunda ut typ fula och gamla.
Vi kom då in på att de moderna bussarna i Växjö kör på biogas och så pratade vi lite om det.
En annan sak som kom upp var skräddare, vad är det? Finns det nu? Flera av barnen hade besökt skräddaren i sina hemländer men vi konstaterade att det inte var alls vanligt här i Sverige nu, men att det var vanligare på den tiden då Sagan om Karlknut skrevs.

Vecka 17

Lisa, Sam och sköldpaddan av Doris Orgel
Här blev det i den ena klassen väldigt fokus på kläderna. Barnen tyckte Lisas kjol var så kort och de undrade varför? Sen blev det en lång lektion angående islam, kultur och klädsel. Vi konstaterade sen att det absolut var sommar och Lisa nog inte var så stor så kanske ganska naturligt med kort klänning? En av tjejerna från ett arabiskt land berättade att i deras kultur fick alla som var små ha korta kläder men efter tjejerna kommit upp i en viss ålder så var de tvungna att täcka benen.
Vi kom in på ifall det var så att flickor och kvinnor för hundra år sedan hade korta kjolar? Och hade herrarna höga hattar?
Det blev också fokus på omgivningen. Landsbygden/staden och så pratade vi lite kring det!

Om du vill se mer av våra upptäckter och frågor kan du titta på vår tidslinje högst upp på sidan.