Barnvarlden1.jpgBarnvarlden3.jpgBarnvarlden2.jpg
Uppgift | Titta | Läsa

Uppgift

Försök att hitta så mycket relevant information som möjligt kring nedanstående punkter. Anteckna vilka källor ni använde för att besvara varje punkt.
Arbeta två och två.
  • Barnet själv/synen på barn i samhället
  • Familjebildning
  • Det sociala nätverkets betydelse, kamrater, grannar, släktingar och andra vuxna i närmiljön.
  • Barnomsorg/ skola
  • Fritidsverksamhet/omsorg
  • Föreningsliv
  • Förebyggande hälsovård ex. Bvc, Mvc, skolhälsovård, Pbu etc.

Titta

AV-Medias katalog - sök bland strömmande medier.
Förslag att börja med - Serien "Det här är mitt land"
Youtube
Förslag på sökord - Pre-school, Kindergarten, Child care. Du kommer förmodligen inte få så många svar, men Youtube är bra på att ge en känsla för hur ett land ser ut och fungerar.
Gapminder - Statistik kring länder över tid. Hur många flickor går ut grundskolan? Hur hög är medellivslängden i ett land idag jämfört med för 50 år sedan? Gapminder har svaren.

Läsa

Landguiden - Texter och statistik om alla världens länder från utrikespolitiska institutet
Världskoll - Jämför ditt land med Sverige
NE.se - Uppslagsverk på nätet. Gör en sökning på ditt land.
Globalis - Statistik från FN-förbundet kring världens länder och områden
Sweden Abroad - Information om länder från Regeringskansliet
SO-rummet - Sök efter ditt land och se vad som dyker upp